Spring til indhold

Rejsevejledning - Jordan

Gyldig: 23.04.2018Senest redigeret  07.02.2018

Rejsevejledningen for Jordan er senest opdateret den 7. februar 2018 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Du bør være forsigtig, når du rejser i Jordan pga. risikoen for terror. De fleste danskere har dog ingen problemer under besøg i landet.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til grænsen mod Syrien og Irak. Der kan være voldelige uroligheder, skudepisoder og selvmordsbomber. Der er flygtningelejre i grænseområdet.

Risiko for terror

I 2016 var der flere terror handlinger især rettet mod lokale sikkerhedstyrker. De fleste fandt sted i grænseområdet til Syrien. Under et skyderi mod jordanske sikkerhedsmyndigheder i Baqa’a nord for Amman i juni 2016, blev fem mennesker dræbt. I november 2016 blev to amerikanske militærfolk dræbt i Maan distriktet. I december 2016 blev ti dræbt under skyderi i Karak, bl.a. en canadisk turist, og en bombeeksplosion fandt sted i Rukban ved grænsen til Syrien med 20 dræbte. I 2017 har der ikke været terror handlinger i Jordan bortset fra i flygtningelejren i Rukban.

Terror vil kunne ske på steder, der bliver besøgt af turister. Du bør være forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker, f.eks. ved regeringsbygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, militære installationer, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

De jordanske myndigheder har sammen med turistattraktioner og hoteller gjort en stor indsats for at forbedre sikkerheden, f.eks. i Aqaba. Vær dog særlig opmærksom i centrum af Amman.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Jordan er lav. De lokale sikkerhedsmyndigheder er meget opmærksomme på turisters sikkerhed.

Sexchikane og overgreb mod kvinder sker. Kvinder bør ikke køre alene i taxa uden for Amman. Det gælder også i Amman, når det er mørkt.

Andre sikkerhedsrisici

Jordan ligger i en region med mange konflikter. Sikkerhedssituationen kan hurtigt ændre sig.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til grænsen mod Syrien og Irak. Der kan være voldelige uroligheder, skudepisoder og selvmordsbomber. Der er flygtningelejre i grænseområdet.

Du bør være forsigtig ved besøg i byerne Maan og Zarqa pga. risikoen for demonstrationer og uroligheder.

Du bør overalt i Jordan holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Der er risiko for jordskælv i Jordan.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken. Der sker mange alvorlige ulykker. Veje og biler er ofte i dårlig stand, og du kan ikke regne med, at færdselsreglerne overholdes.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Jordan har få, men generelt gode hovedveje. Vær opmærksom på om din rute går igennem områder med uroligheder.

Lokale love og sædvaner


Når du rejser i Jordan, er du underlagt jordansk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du risikerer, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika selv i små mængder er strengt forbudt og straffes hårdt.

Det er forbudt at drikke alkohol på offentlige steder.

Du må ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, offentlige bygninger og militære anlæg. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt og straffet med bøde eller fængsel.

Homoseksuelle handlinger er ikke ulovlige. Fysiske kærtegn mellem homoseksuelle på offentlige steder tolereres dog normalt ikke. Du kan risikere anholdelse efter andre love.

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-jordansk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som jordansk statsborger som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær hjælp) over for Jordan, hvis Jordan ikke går med til det.

Hvis du har dansk-jordansk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Jordan, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de jordanske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan f.eks. være ikke-afsonede straffedomme eller værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i dit pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Hvis du har dansk-jordansk statsborgerskab eller statsborgerskab i et andet land i regionen kan du blive indkaldt til samtale hos den jordanske efterretningstjeneste General Intelligence Department (GID).

Indrejse kan blive nægtet, hvis du har store kontantbeløb på dig.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have dit pas eller en kopi af dit pas på dig. Opbevar en kopi eller selve passet et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler her.

Sundhedsforhold

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Jordan kan være af ringe standard især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i de større byer.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Rejsesygeforsikring

Vi opfordrer alle danskere, der opholder sig i Jordan, til at tegne en privat sygeforsikring. Danskere i Jordan er hverken dækket af det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade (p.t. Beirut) og til danske konsulater i Jordan her.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter, 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Jordans ambassade i Danmark, p.t. Berlin, for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier her.

Kort over Jordan

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning