Spring til indhold

Vareeksporten eksklusive skibe, fly og brændsler faldt 1,0 pct. i januar 2021. Vareeksporten har haft en tydelig opadgående trend siden lavpunktet i april 2020. 

11.03.2021  11:03
I januar 2021 faldt vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly 1,0 pct. i forhold til decem-ber 2020, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik.

Årsstigningstakten, dvs. den sæsonkorrigerede vækst de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til -3,4 pct. fra forrige måneds årsvækst på -2,6 pct. De seneste tre måneder er den sæsonkorrigerede vareeksport eksklusiv brændsler, skibe og fly steget 2,1 pct. i forhold til tre måneder forud, og været nogenlunde konstant siden marts 2020.

Faldet i januar på 1,0 pct. kan især henføres til lavere vareeksport til Kina og Storbritannien, som i december kom op på et højt niveau. Til begge markeder har der således været en relativ høj vækst på både tre- og seksmåneders basis. Faldet til disse to lande i januar opvejes til en vis grad af øget vareeksport til Sverige i januar i forhold til december sidste år. 

Den samlede vareeksport, eksklusive brændsler, skibe og fly, har, efter det store fald primo 2020, haft en tydelig opadgående trend siden lavpunktet i april 2020. 

 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

 

Download som word eller PDF