Spring til indhold

Valgret og optagelse på valglisten

08.05.2019  12:52

Vi skal stemme i Danmark i det indeværende år. Det gælder både til det kommende folketingsvalg, som skal finde sted senest den 17. juni 2019, samt Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019.

For at kunne stemme til valg i Danmark skal man være optaget på valglisten (fortegnelse over personer, der er stemmeberettiget ved et valg i Danmark).

Danske statsborgere, der flytter til udlandet, Færøerne og Grønland, og som i den forbindelse framelder sig folkeregistret, kan kun optages på valglisten, hvis de opfylder bestemte kriterier for bevarelse af fast bopæl i Riget i valgmæssig henseende. Desuden skal disse danske statsborgere aktivt søge om at komme på valglisten.

For yderligere information om valgret for udlandsdanskere:

https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/Seneste nyt

    Se alle